ROI

Regulament de Ordine Interioară

 

Art. 1.

Prezentul regulament este o completare a Statutului Organizației Vrăjitorilor din Orz, acolo unde Statutul precizează acest lucru. Deasemenea poate aduce puncte noi în regulamentul de organizare și de conduită, pe lângă cele menționate în Statut.

Art. 2.

Cotizația lunară a fiecărui membru, cu excepția membrilor onorifici, este de 10 RON de persoană, achitabili prin virament bancar în contul RO09BTRLRONCRT0325298501 deschis la Banca Transilvania, și trebuie efectuată până în data de 15 a lunii în curs. La virament se vor trece detaliile legate de plată, adică numele membrului, cuvantul "cotizație" si luna/lunile pentru care se plătește cotizatia. Se poate plăti astfel și în avans, pentru mai multe luni, atât timp cât se trec concret lunile în cauză.

Art. 3.

Pentru organizarea de evenimente și/sau degustări se vor colecta sume suplimentare de la membrii care doresc să participe.

Art. 4.

Începând cu a 3-a lună de întârziere, membrul este exclus din organizație. Excepțiile vor fi aprobate de Consiliul Director.

Art. 5.

Scopul declarat al organizației este de a educa publicul în privința culturii naționale și internaționale a berii prin intermediul diverselor activități teoretice, practice și publicitare, care pot include: degustări de bere, concursuri și altele.

Art. 6.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 iunie 2016.

Art. 7.

Datele personale ale membrilor nu vor fi publicate și nici folosite în niciun alt scop decât cele organizatorice.

Despre noi

Asociatia Vrajitorilor din Orz

Social Media

Stay connected and follow us: